C
Cine suntem?
Corporate Iași sau Clubul Investitorilor din Regiunea Nord Est România este o structură informală realizată în cadrul unei inițiative public – private între Primăria Municipiului Iași pe de o parte și Asociația Regională a Întreprinzătorilor Nord Est România, pe de altă parte al cărei principal scop este de a facilita dialogul între investitori și administrația publică.

Parteneriatul este liantul care va asigura creșterea transparenței administrației publice și apropierea acesteia de mediul de afaceri și implicit dezvoltarea unui sector public dedicat sprijinirii antreprenorilor care sunt, de fapt, motorul creșterii economice durabile.

Evenimentele pe care le vom organiza se înscriu pe această linie sus menționată fiind gazduite de către organizatorii Corporate Iași.

Orice investitor este binevenit a deveni membru sau partener în cadrul Corporate Iași.

Calitatea de membru sau partener nu va insemna costuri financiare din partea celor care vor primi acest statut ci numai implicarea civică și responsabilă pentru dezvoltarea comunității locale.

Detaliile și beneficiile vor fi prezentate în cadrul evenimentului de lansare Corporate Iași.

#
Obiectivul general al Corporate Iași
Dezvoltarea economică locală prin conştientizarea mediului de afaceri de la nivelul oraşului Iaşi asupra importanţei derulării de proiecte corelate între administraţie şi mediul de afaceri, în scopul obţinerii unei creşteri durabile atât a afacerilor proprii cât şi a economiei locale în ansamblu, ca efect de agregare.

Creșterea implicării Primăriei Municipiului Iași în dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri prin sprijinirea atât a întreprinzătorilor locali cât și străini pe de o parte și pe de altă parte prin implicare directă în educarea și crearea unei noi generații de antreprenori.

#
Domeniile și acțiunile vizate de Corporate Iași
Domeniile în care se vor realiza proiecte şi acţiuni vizând instruirea agenţilor economici şi dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local vor fi:

– Managementul dezvoltării strategice a afacerii în contextul Pieţei Unice Europene

– Managementul de proiect şi modalitatea concretă a atragerii finanţărilor de către agenţii economici. Greşeli frecvente în proiectele de finanţare

– Cadrul legislativ al dreptului comercial. Elemente practice juridice ale funcţionării unei afaceri la nivelul Uniunii Europene

– Riscurile comerciale şi evitarea acestora prin intermediul contractelor comerciale

– Forumuri economice pe profilul dezvoltării de afaceri şi al dezvoltării durabile

– Simpozioane pe domeniul concurenţei comerciale şi a politicii Uniunii Europene în domeniu

– Alte activităţi pe linia generală a Protocolului de Colaborare, definite ulterior de către parteneri

#
Obiective specifice
1. Crearea unui parteneriat viabil între Primărie ca administraţie publică şi mediul local de afaceri pentru mai buna dezvoltare durabilă a oraşului pe termen mediu şi lung.

2. Crearea unui club al investitorilor străini in Iași denumit generic Corporate Business Club Iași

3. Crearea unui Centru de Instruire in Abilități Antreprenoriale denumit generic Junior Corporate Iași

4. Crearea unui Centru de Consulanță Gratuită pentru firmele nou înființate cu o vechime mai mică de 1 an denumit generic Start up Support Iași

5. Crearea programei de pregătire a agenţilor economici prin intermediul seminariilor de instruire, a dezbaterilor şi a meselor rotunde unde vor participa reprezentaţii autorităţii publice, în calitate de coordonatori publici ai parteneriatului, reprezentanţii sectorului neguvernamental şi implicit reprezentanţii mediului de afaceri.

6. Realizarea seminariilor de instruire, a dezbaterilor şi a meselor rotunde grupate pe tematicile sus amintite şi corelate cu grupurile de dezvoltare economică existente.

7. Realizarea unui Ghid al Afacerilor sub coordonarea Primăriei. Ghidul se va realiza pe baza expertizei şi cu sprijinul partenerilor din sectorul neguvernamental.