Expertiză

corpo specializat Drept Comercial
Preşedinte Membru fondator – Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord Est
Doctor în Economie, Domeniul Fundamental Management din 2007
Licenţiat în Drept din anul 2004 – Specializare în Drept Comercial, Dreptul Muncii şi Drept Penal – Comercial
Licenţiat în Economie – Bănci şi Burse de Valori din 1999
Evaluator pentru Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
Evaluator pentru Programul Operaţional Regional
Evaluator pentru Programul Marea Neagră
Evaluator pentru Guvernul Marii Britanii, Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord Est – iulie 2004
Director al Centrului Euro INFO Nord Est România pentru Comisia Europeană
Expert al Comisiei Europene – dezvoltare de afaceri, Direcţia Generală Întreprinderi, Bruxelles
Expert al Comisiei Europene – Drept Comunitar, Reţeaua Europe Direct, Bruxelles
Expert al Băncii Mondiale – dezvoltare de afaceri – Programul pentru închiderea şi reconversia zonelor miniere
Consultant şi Expert Internaţional acreditat de Comisia Europeană în reţeaua Euro Info Center – programe de finanţare şi dezvoltare organizaţională
Director proiect România pentru proiectul Internaţional LINK între Austria, Grecia, Italia, Bulgaria, Ungaria, România şi Slovenia
Consultant şi Expert Internaţional proiecte România Moldova
Consultant acreditat RICOP PHARE pentru programe de finanţare pentru IMM – iulie 2003
Membru şi Expert al Grupului pentru evaluarea Ex Ante a Programului pentru Dezvoltarea Regiunii Unu Nord Est România (PNDR) 2017 – 2013
Membru şi Expert al Grupului Experţi Turism pentru Dezvoltarea Regiunii Unu Nord Est România (PNDR) 2017 – 2013
Formator de Formatori acreditat naţional în cadrul programului „Dezvoltare economică regională prin perfecţionarea continuă a antreprenorilor” în:
 Legislaţie europeană pentru IMM
 Arbitraj comercial
 Politici europene pentru IMM
 Semnătură digitală
 TQM
 Comerţ exterior
 Managementul proiectelor de cooperare Cross Border
Trainer în cadrul programului “Training for Europe” – Extinderea Uniunii Europene (Instituţii, Integrare, Extindere, Piaţă Unică) din martie 2002
Auditor Intern pe Sistemul Managementului Calităţii – ISO 9000 – 2000 din 2000

Publicaţii de referinţă

Procedura Insolvenţei – Practica Judiciara 2006 – 2009, Mihai Claudiu SUSANU, Mona Maria PIVNICERU, Claudia SUSANU, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009
„Ghidul noului întreprinzător” editat de Fundaţia Acţiunea Civică, aprilie 2003, program Phare Ricop – capitolele:
– Ce este managementul?
– Ce este marketingul?
– Ce este comunicarea?
– Ce este planul de afaceri?
– Ce este societatea comercială?
„Ghid pentru IMM” editat de Camera de Comerţ a Regiunii Unu Nord Est România, capitolul Managementul de proiect în contextul extinderii Uniunii Europene. Factori de influenţă, 2005
Management organizaţional în contextul procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2005 – Mihai Susanu – Capitolul: Management Organizaţional
Ghidul Întreprinzătorului – 2011-2013, Editat Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi 2011

Articole diverse de specialitate:

Mihai Susanu – Modificarea comportamentului organizaţional sub impactul factorilor de influenţă generaţi de aderarea României la Uniunea Europeană, Financiarul, Ed. DS Press Iasi, Anul II, nr. 15, 2005
Mihai Susanu – Concurenţa în dreptul european al afacerilor, Jurnal Euroinfo, Ed. Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 7, 2005
Mihai Susanu – Legislaţia Economică a Uniunii Europene şi Piaţa Comună, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 8, 2005
Mihai Susanu – Politica concurenţială în Uniunea Europeană – partea I, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 9, 2005
Mihai Susanu – Politica concurenţială în Uniunea Europeană – partea a II – a, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 10, 2005
Mihai Susanu – Legea concurenţei în Uniunea Europeană şi impactul acesteia asupra dreptului privat al afacerilor – partea I, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 11, 2005
Mihai Susanu – Legea concurenţei în Uniunea Europeană şi impactul acesteia asupra dreptului privat al afacerilor – partea a II -a, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 11, 2005
Mihai Susanu – Influenţa aderării asupra comportamentului organizaţional, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 13, 2005
Mihai Susanu – Resursele Umane în contextul procesului de aderare al României la Uniunea Europeană, Jurnal Euroinfo, Ed Reţeaua Centrelor EuroInfo din România, nr. 14, 2005
Mihai Susanu – Motivaţia personalului – Resursele Umane în Companiile din Nord Est – partea I, Revista InfoGraphic, Nr. 4, Ed. Moon Adveriting, 2006
Mihai Susanu – Motivaţia personalului – Resursele Umane în Companiile din Nord Est – partea a II – a, Revista InfoGraphic, Nr. 5, Ed. Moon Adveriting, 2006
Mihai Susanu – Motivaţia personalului – Resursele Umane în Companiile din Nord Est – partea a III – a, Revista InfoGraphic, Nr. 6, Ed. Moon Adveriting, 2006
Mihai Susanu – Managementul Strategic, Revista InfoGraphic, Nr. 7, Ed. Moon Adveriting, 2006
Mihai Susanu – Legea concurenţei şi înţelegerile dintre antreprenori, Revista InfoGraphic, Nr. 8, Ed. Moon Adveriting, 2006
Mihai Susanu – Management de Proiect, Revista InfoGraphic, Nr. 9, Ed. Moon Adveriting, 2006
Mihai Susanu – Programe de finanţare active – unde şi cum pot solicita finanţarea, Revista InfoGraphic, Nr. 11, Ed. Moon Adveriting, 2007